miércoles, 19 de enero de 2011

Het begin van mensheid! A tale about IGUAQUE, huge berg we climbed up last year in Colombia. Written in NL!!!


Het begin van de mensheid door de Colombianse Indianen

Lang voordat Adan en Eva bekend waren in Colombia hadden mensen al hun eigen geloof over de oorsprong van de mensheid. De legende vertelt dat, boven de top van een grote berg, een vrouw, genoemd Bachue (betekenis: Goede Vrouw), uit een Laguna (meer) kwam. Zij was niet alleen, zij had een kinf van drie jaar bij zich mee. Ze waren naar de heiling van de berg gelopen en daar hadden zij hun woning gebouwd. Zij zijn bekend als de eerste bewoners ter wereld. Toen het kind ontwikkeld was, trouwde Bachue met hem.
Hun woning en hun bruiloft staan bekend als het eerste huis een huwelijk in de Chibcha cultuur (Chibcha = Colombianse Indianen die in de midden van Colombia wonden).
De relatie van Bachue en haar man werd heel vruchtwaar, die bij elke geboorte tussen de vier & zes kinderen kreeg. Ze haden overal gereisd en hun kinderen achter gelaten. Als gevolg daarvan, was de aarde snel met mensen gevuld.
Toen zij oud waren, riepen zij hun nakomelingen en werden begeleid naar het meer (Iguaque), plaats van herkomst. Bij het meer praatten ze over wonen in vrede. Na dit gesprek raakten ze het water aan en onmidelijk veranderden ze in twee slangen die werden ondergedompeld in het meer.
Sindsdien is het meer tot een heiligdom uitgegroid dat vandaag de dag is nog steeds gerespecteerd wordt.

No hay comentarios:

Publicar un comentario